Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: