Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου  στον Υπουργό
και Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΘΕΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Κύριε Υπουργέ,

Σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη ακτινολόγου αντιμετωπίζει το ΙΚΑ της Κατερίνης, που εδώ και χρόνια αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες ασφαλισμένους του.
Επανειλημμένα έχει θέσει το θέμα στην ηγεσία του υπουργείου τόσο η διοίκηση του ΙΚΑ Κατερίνης, όσο και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ του νομού, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση.   
Επιπρόσθετα, το νοσοκομείο της Κατερίνης από τον Ιούλιο, δεν δέχεται ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΙΚΑ στο ακτινολογικό του εργαστήριο, πλην των εκτάκτων περιστατικών.
Η έλλειψη ακτινολόγου στο ΙΚΑ Κατερίνης έχει δημιουργήσει και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στις διοικητικές υπηρεσίες που καλούνται να διεκπεραιώσουν εκατοντάδες ενστάσεις ασφαλισμένων που υποχρεώνονται να κάνουν τις εξετάσεις τους σε ιδιωτικά εργαστήρια. Οι ασφαλισμένοι επιστρέφουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο, πλην όμως βάσει του Π.Δ. που ισχύει το ποσό της επιστροφής δεν καλύπτει το κόστος της δαπάνης. Ακολουθείται η διαδικασία των ενστάσεων από τους ασφαλισμένους και σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία έχουν ξεπεράσει ήδη τις 800.
Είναι απαράδεκτο, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει με χρόνια δουλειάς το Ταμείο τους, να ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο, μπαίνοντας στα γρανάζια μιας απίστευτης γραφειοκρατίας και μάλιστα για θέματα υγείας.
Είναι κάτι παραπάνω από έκτακτη ανάγκη, κι αυτό σε όλους τους τόνους θα πρέπει να το αντιληφθεί η πολιτεία, να προσληφθεί ακτινολόγος και να λειτουργήσει το ακτινολογικό κέντρο του ΙΚΑ Κατερίνης.
Με έγγραφό της η αρμόδια Διοίκηση Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας- Τμήμα Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού του υπουργείου Εργασίας  στις 21 Ιουλίου 2010 και σε απάντησή της στο σχετικό ερώτημα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Πιερίας, ενημέρωνε  πως οι προβλεπόμενες θέσεις ιατρών είναι 38 και υπηρετούν 48. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι μαζί με τα προστατευόμενα μέλη είναι 29.865, ενώ στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός ξεπερνά τους 55.000, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και προφανώς αφορά στοιχεία του 2004.
Μετά από τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη ακτινολόγου στο ΙΚΑ Κατερίνης;
-Πότε επικαιροποιήθηκαν τελευταία φορά τα στοιχεία μητρώου των ασφαλισμένων, δικαιούχων περίθαλψης και συνταξιούχων του ΙΚΑ Κατερίνης;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κουκοδήμος Κωνσταντίνος

Απάντηση του υφ. Εργασίας κ. Κουτρουμάνη σε ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου σχετικά με το Ακτινολογικό του ΙΚΑ Κατερίνης

Απαντώντας στην υπ’αρ. 2682/13.09.2010 ερώτηση η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Κώστα Κουκοδήμο και η οποία αφορά στην έλλειψη ιατρού ακτινολόγου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Κατερίνη γεγονός που συνεπάγεται τη μη λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου και σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά από τη διοίκηση του Ιδρύματος, σας αναφέρουμε τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, παρέχεται από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα του Ιδρύματος ή από τους συμβεβλημένους με το Ίδρυμα γιατρούς.
Στις περιπτώσεις που ο ασθενής προσφεύγει σε ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτικό εργαστήριο ή νοσοκομείο, λόγω επείγοντος περιστατικού, είτε γιατί η χρησιμοποίηση Υγειονομικού Οργάνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, το Ίδρυμα αποδίδει τη δαπάνη σύμφωνα πάντα με το ελάχιστο όριο κρατικής διατίμησης, όπως έχει καθοριστεί με Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις της ΕΚΙΑ (Επιτροπή Κοστολόγησης Ιατρικών Αμοιβών) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, γνωμάτευση ελεγκτή ιατρού για το επείγον, προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων και εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει συνάψει συμβάσεις με τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, όπου πολλοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι προσφεύγουν για ιατρικές εξετάσεις.
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι, να καταβάλλουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι τη δαπάνη για τις εξετάσεις που υποβάλλονται εκεί, σύμφωνα με τις κοστολογήσεις του Δ.Σ. του κάθε νοσοκομείου.
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις διαφορές που παρουσιάζονται, λόγω των αποκλίσεων των ποσών, στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ιδρύματος, οι οποίοι απευθύνονται σε μη συμβεβλημένα Εργαστήρια ή Νοσοκομεία, λαμβανομένου υπόψη, ότι η απόδοση από το Ίδρυμα είναι πάντα σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.
Ο ανακαθορισμός πάντως των τιμών των εξετάσεων που περιλαμβάνονται στα Προεδρικά Διατάγματα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει καταρτίσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων που έχει υπογραφεί και από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σε κάθε περίπτωση μπορούν οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει ο Κανονισμός Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και να υποστηρίζουν τα αιτήματά τους ενώπιον της ΤΔΕ του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου ανήκουν.
Μετά τη δημοσίευση του Ν.381/09 «αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-09), επήλθαν μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Ωστόσο το Υπουργείο μας, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και δόθηκε έγκριση της επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ για συμβάσεις μίσθωσης έργου με 1.400 γιατρούς-οδοντιάτρους και 100 οικογενειακούς γιατρούς για την κάλυψη αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης, ο γιατρός ακτινολόγος που υποστήριζε τον τοπικό πληθυσμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε σύμβαση αορίστου χρόνου και αποχώρησε οικιοθελώς.
Μετά την αποχώρηση του εν λόγω ακτινολόγου, δεν υπεβλήθη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αίτηση γιατρού ακτινολόγου για την αναπλήρωση της θέσης. Πρώτο μέλημα του Ιδρύματος θα είναι η στελέχωση του ακτινολογικού εργαστηρίου με γιατρό ακτινολόγο.
Ως προς το ερώτημα για το πότε επικαιροποιήθηκαν τελευταία φορά τα στοιχεία μητρώου των ασφαλισμένων, δικαιούχων περίθαλψης και συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης, σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των δικαιούχων περίθαλψης έλαβε χώρα το έτος 2008 και για το Υποκατάστημα Κατερίνης έχουν απογραφεί: 29.865 στην περιοχή Κατερίνης, 2.557 στην περιοχή Αιγινίου και 4.775 στην περιοχή Λιτοχώρου.
Από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι στην περιοχή της Κατερίνης είναι 5.118 και οι εργαζόμενοι είναι 11.342 ενώ στην περιοχή Αιγινίου είναι 465 και 953 αντίστοιχα και για την περιοχή Λιτοχώρου είναι 983 και 1.700 εργαζόμενοι.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ έχει υπόψη της τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Σε επόμενες προσλήψεις θα εξεταστούν οι ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των περιοχών, καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου να επιτευχθεί πιο άρτια στελέχωση στις Μονάδες του.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος ΚουτρουμάνηςΔεν υπάρχουν σχόλια: