Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Καριέρα στο Εμπορικό Ναυτικό για 811 σπουδαστές 477 πλοίαρχοι και 334 μηχανικοί στις Ακαδημίες


Σε 811 ανέρχονται οι θέσεις των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, από τις παραπάνω θέσεις οι 477 αφορούν την εισαγωγή πλοιάρχων και οι 334 την εισαγωγή μηχανικών.
Οι υποψήφιοι και των δύο Γενικών Κατηγοριών πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2011.
Οι υποψήφιοι, για να μπορέσουν να καλύψουν μία από τις θέσεις, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: