Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

50 νέες θέσεις στον Δήμο Κατερίνης

Αιτήσεις έως τις 11 ΙουλίουΈως τις 11 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις 50 νέες θέσεις στον δήμο Κατερίνης. Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση οκτώ μηνών, η οποία δεν παρατείνεται ,ούτε ανανεώνεται.
 Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  43
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων  5
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) 2