Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α1
α) Νεοτουρκικό κίνημα: σχολ. βιβλίο σελ  66-67 : «και οι Οθωμανοί Τούρκοι …. χριστιανών της χώρας»
β) Βαλκανικό σύμφωνο: σχολ. βιβλίο σελ  107-108: « Η Ελλάδα συνυπέγραψε στις  9/2/1934 … αποτέλεσμα»
γ) ΕΟΚΑ: σχολ. βιβλίο σελ 163 : « την 1η Απριλίου 1955 άρχισε … 1956»

ΘΕΜΑ Α2
α) Λ                             β) Λ                             γ) Σ                              δ) Λ                             ε) Σ

ΘΕΜΑ Β1
Σχολ. βιβλίο σελ 35-36 : « Η επανάσταση της 3ης ….. πλειοψηφία του κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ Β2
Σχολ. βιβλίο σελ 154: «Βέβαια, στα τέλη της δεκαετίας …. πατέρες της Ευρώπης»


ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ Γ1
α) Σχολ. βιβλίο σελ 41 : « Τρία ήταν τα βασικά …. Αγγλία» « Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία … ατμομηχανή» «Η Αγγλία διέθετε επιπλέον … με τα μέσα της εποχής»

Πηγές: (Α κείμενο)
Βαρύτητα  πρέπει να δοθεί:
·         Η βιομηχανία άνθρακα -> ανάπτυξη -> κίνητρο για να έρθει ο σιδηρόδρομος
·         αιτία : «διότι τα ορυχεία … φόρτωσης»
·         Η αύξηση παραγωγής σιδήρου και άνθρακα -> οφειλόταν κυρίως στο σιδηρόδρομο: « Η τεράστια αυτή … σιδηροτροχιά» « στις δυο πρώτες … τόνους»
·         Η ανοδική πορεία κατασκευής σιδηροδρόμων: « Το 18 … τεχνογνωσία
Συμπέρασμα: Υπήρξε αλληλεπίδραση στις τεχνολογικές καινοτομίες, τις πηγές ενέργειας και τα μέσα μεταφοράς, η οποία στήριξε την Βιομηχανική Ανάπτυξη και Επανάσταση.

β) Σχολ. βιβλίο σελ 42 « Στην Αγγλία εξάλλου … « Στην Αγγλία επίσης είχαν ατονήσει … αγοράς»

Πηγές : (Β κείμενο)
Βαρύτητα πρέπει να δοθεί:
·         πτώση αγροτικού πληθυσμού -> αύξηση αστικού πληθυσμού λόγω βιομηχανικής οικονομίας, πληθυσμιακή αύξηση « Ο πρώτος …. αύξηση )
·         εργατική δύναμη -> από μη βιομηχανικό τομέα με μορφή μετανάστευσης « Μια βιομηχανική … εργαζόμενοι»
·         εργατικό δυναμικό γυναικών και παιδιών χαμηλά αμοιβόμενο «Στα εργοστάσια … χρόνων»
·         άθλια ζωή, δρακόντεια  πειθαρχία « Αναμφίβολα …. επιδείνωσης»

  

ΘΕΜΑ Δ
α) Σχολ. βιβλίο σελ 80-81: «Οι συνέπειες του πολέμου … πολιτική»

Πηγές: (Α κείμενο)
Βαρύτητα πρέπει να δοθεί:
·         Οι τραυματίες του πολέμου -> ανθρώπινη απώλεια -> αναζήτηση της κοινωνικής τους θέσης λόγω των ακρωτηριασμών, σχολιασμός του πίνακα ανά χώρα
Πηγές: (Β κείμενο)
·         Γαλλία και Αγγλία -> όχι κέρδος από κεφάλαια σε Ρωσία και Οθωμανική αυτοκρατορία -> όχι οικονομικό προβάδισμα προς τη Γερμανία κι άλλες χώρες -> άνοδος ΗΠΑ

β) Σχολ. βιβλίο σελ 81: « Ο πόλεμος οδήγησε … Εβραίων»

Πηγές: (Γ κείμενο)
Βαρύτητα πρέπει να δοθεί:
·         Τα 14 σημεία του Ουίλσον ->αυτοδιάθεση λαών, όχι μυστική διπλωματία, πολιτική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, ειρήνη
·         Οι ευρωπαίοι κατά πλειοψηφία τα κρίνουν ουτοπικάΕπιμέλεια θεμάτων:
Ευαγγελοπούλου Αγάθη
Δεν υπάρχουν σχόλια: