Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτών


Στην πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα.

777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτώνΣτην πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 220 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας, 220 άτομα σε θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 άτομα σε θέσεις προσωπικού λοιπών καθηκόντ
ων. Την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Αττική) με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ (Πελοπόννησος) και η 2η ΥΠΕ (Πειραιάς και Αιγαίο).

Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, το υπουργείο αποφάσισε την άμεση πρόσληψη πέντε ατόμων, με σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, για τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Πιθανές ειδικότητες
Ενδεικτικά, μερικές από τις ειδικότητες που μπορεί να αφορούν τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι εξής: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού.
Οσον αφορά το Επιστημονικό και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, οι θέσεις δύνανται να αφορούν τις ειδικότητες:
777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτών
  • ΠΕ Φαρμακοποιών
  • ΠΕ Ψυχολογίας
  • ΠΕ Χημείας - Βιοχημείας - Βιολογίας
  • ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
  • ΠΕ Φυσικών Ιατρικής
  • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • ΠΕ Λογοθεραπείας
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας
Στη κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εντάσσονται οι ειδικότητες:: ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων), ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών), ΤΕ Λογοθεραπείας
ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας), ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Οδοντοτεχνιτών.
Τέλος, στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν οι ειδικότητες: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου. Ωστόσο, να τονιστεί ότι οι θέσεις και οι ειδικότητες σε κάθε νοσοκομείο θα καθοριστούν από τις ΥΠΕ, οι οποίες θα κατανείμουν τις θέσεις βάσει των ελλείψεων που παρουσιάζουν νοσηλευτικά ιδρύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: