Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Αποβολή βουλευτών της Χρυσής Αυγής για χυδαία συμπεριφορά σε επιτροπή της Βουλής

Σε αποβολή από συνεδρίαση κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξαναγκάστηκαν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εξαιτίας της υβριστικής και χυδαίας συμπεριφοράς την οποία επέδειξαν κατά την διάρκειά της: στόχος των ύβρεών τους ήταν ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και οι παριστάμενοι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι είχαν προσέλθει για να ενημερώσουν σε «κλειστή» διαδικασία την εθνική αντιπροσωπεία για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το προσφυγικό και μεταξύ άλλων την εμπλοκή του ΝΑΤΟ.

Το επεισόδιο ήταν τέτοιας έκτασης που προκάλεσε αρχικά την διακοπή της συνεδρίασης, με τον παρόντα σε αυτήν Πρόεδρο της Βουλής να καλεί τον Φρούραρχο προκειμένου να απομακρυνθούν οι ταραξίες, καθώς αρνήθηκαν να αποχωρήσουν όταν αυτό τους ζητήθηκε από όλους τους. Οι εν λόγω αποχώρησαν, τελικά, συνοδεία του Φρουράρχου, με έναν εξ αυτών –σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης- να βιντεοσκοπεί όλο το γεγονός, προφανώς για υπέρ της οργάνωσης που εκπροσωπεί προπαγανδιστικούς λόγους, όπως χαρακτηριστικά ελέχθη.

Οι, εκτός των άλλων, υπόδικοι βουλευτές με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, αποκάλεσαν «προδότες» τον κ. Π. Καμμένο και τους επιτελείς των ΕΔ, ενώ παράλληλα επιδόθηκαν σε υβρεολόγιο κατά των προσφύγων. Η συμπεριφορά αυτή πυροδότησε την αγανάκτηση των βουλευτών όλων των υπολοίπων κομμάτων. απαντες, αγανακτισμένοι τους ζήτησαν να βγουν από την αίθουσα όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμυνας. Εκείνοι, όπως ήταν φυσικό εξαιτίας της γνωστής γενικότερης στάσης τους εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και –σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις όπως είχαν προσχεδιάσει- αρνήθηκαν να αποχωρήσουν.

Η άρνησή τους αυτή, έκανε τον κ. Ν. Βούτση ουσιαστικά να ενεργοποιήσει το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής, περί «Προσωρινού αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις». Υπό αυτό το πρίσμα είναι που κλήθηκε και ο Φρούραρχος για να συμβάλει στην αποβολή των ταραχοποιών, ενώ άμεσα συντάχθηκε, προς το σκοπό αυτό, έγγραφο με την ομόφωνη των υπολοίπων μελών της επιτροπής απόφαση για την απομάκρυνσή τους.

Κατόπιν τούτου, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών, δεδομένου ότι το θέμα της ενημέρωσης και της συζήτησης κρίθηκε ιδιαιτέρως «ευαίσθητο» και με απόρρητες πληροφορίες.

Μαύρη σελίδα

Για το σημερινό γεγονός, η βουλευτής της ΝΔ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μέλος της Επιτροπής, δήλωσε: «Σήμερα γράφτηκε μια από πιο μαύρες σελιδες κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με απαράδεκτο και φασίζοντα τροπο επιτέθηκαν εναντίον αρχηγού κ όλων των Ενόπλων Δυνάμεων με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που δεν ταιριάζουν ούτε σε χαμαιτυπείο. Ηταν άμεση η αντίδραση των κομμάτων με σκοπό να αποβληθούν. Αρνήθηκαν κ κατέγραφαν απόρρητη συνεδρίαση με κινητά. Καλώ το σύνολο των βουλευτών να συνειδητοποιήσουν το χρέος όλων μας, να μην γίνουν άλλες εκπτώσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία».

Ο Κανονισμός

Το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής, που ενεργοποιήθηκε σήμερα, προβλέπει συγκεκριμένα:
«1. Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις επιβάλλεται στo Boυλευτή πoυ: α) συνεχίζει την ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ, αν και διατυπώθηκε εναντίoν τoυ μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά· β) επιβάλλει ή πρoσπαθεί να επιβάλει με βία ή απειλή βίας στη Boυλή ή σε μέλoς της την ενέργεια ή την παράλειψη πράξης πoυ ανάγεται στην απoστoλή τoυς και γ) παρεμπoδίζει με πρόθεση και με oπoιoνδήπoτε τρόπo την ελεύθερη και αβίαστη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας.
2. Aμέσως μετά τη διάπραξη ενός από τα παραπτώματα της πρoηγoύμενης παραγράφoυ o Πρόεδρoς μπoρεί ή να διατάξει την άμεση απoμάκρυνση τoυ υπαιτίoυ ή να τoν καλέσει να δώσει εξηγήσεις και, αν τις κρίνει ανεπαρκείς, να διατάξει την απoμάκρυνσή τoυ.
3. H Boυλή, κατά την αμέσως επόμενη από την απoμάκρυνση τoυ Boυλευτή συνεδρίαση, μπoρεί μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της ή τoυ ενός εικoστoύ (1/20) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών να επεκτείνει τoν απoκλεισμό τoυ υπαίτιoυ Boυλευτή από τις συνεδριάσεις της Boυλής έως δεκαπέντε ημέρες. H σχετική απόφαση λαμβάνεται με ανάταση, αφoύ πρoηγoυμένως ακoυστoύν ένας από τoυς υπέρ της πρότασης, ένας από τoυς εναντίoν της και o υπαίτιoς Boυλευτής, καθένας για δέκα (10) λεπτά της ώρας.
4. O απoκλεισμός Boυλευτή από τις συνεδριάσεις της Boυλής συνεπάγεται αυτoδικαίως: α) τη στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ Boυλευτή να μετέχει στις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Eπιτρoπών της Boυλής για όσo χρoνικό διάστημα διαρκεί o απoκλεισμός και β) την περικoπή τoυ ενός δευτέρoυ (1/2) της μηνιαίας βoυλευτικής απoζημίωσής τoυ.
5. O Boυλευτής στoν oπoίo επιβλήθηκε η πειθαρχική πoινή τoυ απoκλεισμoύ από τις συνεδριάσεις της Boυλής δικαιoύται να μετέχει μόνo στις oνoμαστικές και μυστικές ψηφoφoρίες. Mετά τη διεξαγωγή τoυς απoχωρεί αμέσως από την αίθoυσα των συνεδριάσεων.
6. O Πρόεδρoς της Boυλής δίνει τις απαραίτητες εντoλές για την εκτέλεση των απoφάσεων των παραγράφων 2 και 3 με όλα τα μέσα πoυ κρίνει πρόσφoρα».

Παρελθόν

Πρώτη φορά που προεδρεύων συνεδρίασης αναγκάστηκε να πει πως θα καλέσει τον Φρούραρχο για να αντιμετωπιστεί η αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά προκλητικών βουλευτών της ΧΑ ήταν σε προηγούμενη περίοδο: στην Ολομέλεια, τότε, με τον τότε Αντιπρόεδρο Γ. Δραγασάκη να ζητεί να κληθεί ο Φρούραρχος. Οι θορυβούντες, περιγελώντας τον προεδρεύοντα και όλους τους βουλευτές, είχαν αποχωρήσει πριν παρουσιαστεί στην αίθουσα ο Φρούραρχος της Βουλής.

Εκτοτε, όταν επιχειρείτο να τους επαναφέρουν στην τάξη, χλευάζοντας έλεγαν –πριν και πάλι αποχωρήσουν- προς τον εκάστοτε προεδρεύοντα των συνεδριάσεων, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στις Επιτροπές, «Καλέστε τον φρούραρχο».

Προσφάτως, όταν σε συνεδρίαση ήταν ο εκ των τωρινών Αντιπροέδρων Γ. Βαρεμένος που καλούσε τον Ηλ. Κασιδιάρη -εξαιτίας επίσης «εκρήξεών» του στην Ολομέλεια- να «βγει έξω», ο βουλευτής της ΧΑ απαντούσε σε υψηλούς τόνος ότι αν κάποιος πρέπει να βγει έξω δεν είναι ο ίδιος, αφού είναι «εκλεγμένος αντιπρόσωπος του λαού», αλλά ο Αντιπρόεδρος της Βουλής. Τελικώς, και τότε, είχε αποχωρήσει.

kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: