Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Προσλαμβάνονται 4.000 πυροσβέστες

Οι εποχικοί υπάλληλοι που υπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια στην Πυροσβεστική έχουν την δυνατότητα να προσληφθούν ως πενταετούς υποχρέωσης, ενώ αναμένεται να υπάρξει και προσθήκη 600 ακόμη ατόμων
Οι εποχικοί υπάλληλοι που υπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια στην Πυροσβεστική έχουν την δυνατότητα να προσληφθούν ως πενταετούς υποχρέωσης, ενώ αναμένεται να υπάρξει και προσθήκη 600 ακόμη ατόμων.
Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι υπεγράφη η σχετική κανονιστική απόφαση από τον Χρ.Παπουτσή και αναμένεται η άμεση δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, Αντιστράτηγος Στ.Στεφανίδης θα δημοσιεύσει τη σχετική προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, που θα αναρτηθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των εποχικών πυροσβεστών, που παρέμεναν “αιχμάλωτοι” του προηγούμενου καθεστώτος. Πλέον, προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).
Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Ειδικότερα ωστόσο, ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μπορούν να προσληφθούν όσοι όσοι δεν έχουν ξεπεράσει τα 45 έτη, κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και υπηρέτησαν ως:
εποχικοί κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010
εποχικοί σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007
εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας, με όριο ηλικίας το 49ο έτος
Τα κριτήρια θα είναι ο βαθμός του τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο χρόνος προϋπηρεσίας εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού κ.ά.
Με τη λήξη της πενταετίας η ανανέωση της θητείας τους γίνεται μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας και εφόσον κριθούν ικανοί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.
Σημειώνεται επίσης ότι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, που προσελήφθησαν όντας κάτω 35 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας ως «προίκα» επιπλέον μόρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: